Νομική προειδοποίηση

1. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στέλνοντάς μας ένα email στο  contacto@stremio.stream

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αυτή η  ΝΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ  ρυθμίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του stremio.stream (εφεξής  «αυτός ο ιστότοπος»)  και των χρηστών, σε σχέση με την πρόσβαση, την πλοήγηση και τη χρήση αυτού του ιστότοπου, παρά το γεγονός ότι το deuñas.es διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το , χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση , το περιεχόμενό του, όντας σε ισχύ αυτά που δημοσιεύονται κατά την πλοήγηση.

Με την περιήγηση, την προβολή και τη χρήση αυτού του ιστότοπου αποκτάτε την ιδιότητα του χρήστη και επομένως συνεπάγεται τη ρητή αποδοχή όλων των ρητρών που υποδεικνύουμε στην παρούσα Νομική Σημείωση, καθώς και των υπόλοιπων προειδοποιήσεων ή ειδικών ρητρών που καθορίζονται στην διαφορετικές ενότητες για συμβάσεις, χρήση υπηρεσιών, προϊόντων, εγγραφές ή ενότητες της Σελίδας.

Επομένως, εάν δεν αποδέχεστε τις ρήτρες που καθορίζονται στην παρούσα Νομική Σημείωση, θα πρέπει να απέχετε από την πρόσβαση και/ή τη χρήση των υπηρεσιών ή/και του περιεχομένου που έχετε στη διάθεσή σας στη Σελίδα, προχωρώντας στην εγκατάλειψή της.

Αυτός ο ιστότοπος  μπορεί να τερματίσει, να αναστείλει ή να διακόψει, ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, την πρόσβαση στα περιεχόμενα της σελίδας, χωρίς τη δυνατότητα του Χρήστη να απαιτήσει οποιαδήποτε αποζημίωση.

3. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Ως χρήστης του ιστότοπού μας, συμφωνείτε να μην χρησιμοποιείτε τη σελίδα για την πραγματοποίηση δραστηριοτήτων αντίθετων προς το νόμο, τα χρηστά ήθη, τη δημόσια τάξη και, γενικά, να τη χρησιμοποιείτε σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στην παρούσα Νομική Σημείωση. Ομοίως, σας υποχρεώνει να μην πραγματοποιείτε δραστηριότητες διαφήμισης ή εμπορικής εκμετάλλευσης στέλνοντας μηνύματα που χρησιμοποιούν ψευδή ταυτότητα.

Αυτός ο ιστότοπος ενεργεί αποκλειστικά ως υπεύθυνος για τη Σελίδα υπό την ιδιότητά του ως παρόχου υπηρεσίας πληροφοριών και περιεχομένου, είτε για τις δικές του υπηρεσίες, είτε για υπηρεσίες τρίτων με τα οποία έχει υπογράψει συμφωνίες, χωρίς να ευθύνεται για το περιεχόμενο που αυτούς τους όρους, οι χρήστες θα μπορούσαν να αποστέλλουν ή να δημοσιεύουν, ενώ ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ακρίβεια και νομιμότητα των ιδίων.

Αυτός ο ιστότοπος μπορεί να διακόψει την υπηρεσία της Σελίδας που χρησιμοποιείται από τον χρήστη και να επιλύσει αμέσως τη σχέση με τον χρήστη εάν εντοπίσει χρήση της Σελίδας ή οποιασδήποτε από τις υπηρεσίες που προσφέρονται σε αυτήν που μπορεί να θεωρήσει αντίθετη με όσα εκφράζονται σε αυτήν Νομική ειδοποίηση

Το περιεχόμενο των προσφερόμενων υπηρεσιών και η χρήση  τους περιορίζονται σε χρήστες άνω των 18 ετών . Αυτός ο ιστότοπος  υπενθυμίζει στους χρήστες νόμιμης ηλικίας, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για ανηλίκους, ότι θα είναι αποκλειστικά δική τους ευθύνη να καθορίσουν ποιες υπηρεσίες ή/και περιεχόμενο είναι ακατάλληλα για την ηλικία των τελευταίων. Σε περίπτωση που η πρόσβαση και η εγγραφή πραγματοποιούνται από ανήλικο, θα τεκμαίρεται ότι η εν λόγω πρόσβαση έχει γίνει με την προηγούμενη και ρητή εξουσιοδότηση των γονέων, των κηδεμόνων ή των νόμιμων εκπροσώπων του, αυτός ο ιστότοπος διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιήσει τόσες επαληθεύσεις και έλεγχοι κρίνονται σκόπιμοι ως προς αυτό.

Αυτός ο ιστότοπος σάς ενημερώνει ότι υπάρχουν προγράμματα υπολογιστή που σας επιτρέπουν να φιλτράρετε και να αποκλείετε την πρόσβαση σε συγκεκριμένο περιεχόμενο και υπηρεσίες, έτσι ώστε οι γονείς ή οι κηδεμόνες, για παράδειγμα, να μπορούν να αποφασίζουν σε ποιο περιεχόμενο και υπηρεσίες Διαδικτύου μπορούν να έχουν πρόσβαση οι ανήλικοι. έχουν πρόσβαση και ποιες όχι .

Σε καμία περίπτωση αυτός ο ιστότοπος δεν θα είναι υπεύθυνος για την ακρίβεια των δεδομένων που παρέχονται από τους χρήστες, επομένως καθένας από αυτούς θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τις πληροφορίες που παρέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο να είναι επαρκείς, ακριβείς, ενημερωμένες και ακριβείς ή, διαφορετικά, για τις πιθανές συνέπειες που θα μπορούσε να προέλθει από την έλλειψη ποιότητας και ακρίβειας των δεδομένων.

4. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Αυτός ο ιστότοπος δεν εγγυάται ότι τα περιεχόμενα είναι ακριβή ή χωρίς σφάλματα ή ότι η δωρεάν χρήση του από τον χρήστη δεν παραβιάζει δικαιώματα τρίτων. Η καλή ή κακή χρήση αυτής της σελίδας και του περιεχομένου της γίνεται με ευθύνη του χρήστη.

Ομοίως, απαγορεύεται η ολική ή μερική αναπαραγωγή, αναμετάδοση, αντιγραφή, μεταφορά ή αναμετάδοση των πληροφοριών που περιέχονται στις σελίδες, ανεξαρτήτως του σκοπού και των μέσων που χρησιμοποιούνται για αυτήν, χωρίς προηγούμενη εξουσιοδότηση από αυτόν τον ιστότοπο.

5. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ Ή ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η σελίδα μας, εκτός από συνδέσμους προς προϊόντα, μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους προς ιστότοπους τρίτων. Επαναλαμβάνουμε ότι οι σελίδες που ανήκουν σε αυτά τα τρίτα μέρη δεν έχουν ελεγχθεί ή υπόκεινται σε ελέγχους από αυτόν τον ιστότοπο, επομένως αυτός ο ιστότοπος δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για το περιεχόμενο αυτών των ιστότοπων, ούτε για τα μέτρα που λαμβάνονται σε σχέση με το απόρρητό σας ή τη μεταχείριση των προσωπικών σας δεδομένων ή άλλων που μπορεί να προκύψουν.

Αυτός ο ιστότοπος συνιστά την προσεκτική ανάγνωση των όρων χρήσης, της πολιτικής απορρήτου, των νομικών ειδοποιήσεων ή/και παρόμοιων ιστότοπων.

Εάν ενδιαφέρεστε να ενεργοποιήσετε έναν σύνδεσμο προς οποιαδήποτε από τις σελίδες αυτού του ιστότοπου, πρέπει να το κοινοποιήσετε, λαμβάνοντας τη ρητή συγκατάθεση για τη δημιουργία του συνδέσμου. Αυτός ο ιστότοπος διατηρεί το δικαίωμα να αντιταχθεί στην ενεργοποίηση συνδέσμων προς τον ιστότοπό του.

6. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Αυτός ο ιστότοπος δεν θα είναι άμεσα ή επικουρικά υπεύθυνος για:

Η ποιότητα της υπηρεσίας, η ταχύτητα πρόσβασης, η σωστή λειτουργία ή η διαθεσιμότητα ή η συνέχεια λειτουργίας της Σελίδας.

Η ζημιά που μπορεί να προκληθεί στον εξοπλισμό του χρήστη από τη χρήση της Σελίδας.

Οι περιπτώσεις κατά τις οποίες τρίτος, παραβιάζοντας τα καθιερωμένα μέτρα ασφαλείας, έχει πρόσβαση στα μηνύματα ή τα χρησιμοποιεί για την αποστολή ιών υπολογιστών.

Βλάβες και ελαττώματα κάθε είδους περιεχομένου που μεταδίδεται, διαδίδεται, αποθηκεύεται ή γίνεται διαθέσιμο.

Τη νομιμότητα, την αξιοπιστία και τη χρησιμότητα του περιεχομένου που μεταδίδουν οι χρήστες με τη χρήση της σελίδας ή των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτήν, καθώς και την ακρίβεια ή ακρίβειά του. Αυτός ο ιστότοπος δεν ελέγχει τη χρήση που κάνουν οι χρήστες της Σελίδας , ούτε εγγυάται ότι το κάνουν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Νομικής Σημείωσης.

ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ:

Από τα περιεχόμενα που εισάγουν, ιδιαίτερα τα δεδομένα και τις πληροφορίες που εισάγονται και αποστέλλονται στην Εταιρεία μέσω της Σελίδας ή στη Σελίδα.

Από τη διενέργεια οποιουδήποτε είδους ενέργειας σε σελίδες τρίτων, ή παράνομων ενεργειών, επιβλαβών για τα δικαιώματα, επιβλαβείς ή/και επιβλαβείς.

Η μη συμμόρφωση με οποιαδήποτε από τις προαναφερθείσες υποχρεώσεις από τον χρήστη μπορεί να οδηγήσει στη λήψη των κατάλληλων μέτρων που προστατεύονται από το νόμο και κατά την άσκηση των δικαιωμάτων ή των υποχρεώσεών του, από  αυτόν τον ιστότοπο  , τα οποία ενδέχεται να οδηγήσουν στην εξάλειψη ή τον αποκλεισμό του λογαριασμού του χρήστη παραβάτη χρήστη, χωρίς δυνατότητα οποιασδήποτε αποζημίωσης για τις ζημιές που προκλήθηκαν.

7. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Αυτός ο ιστότοπος δεν συλλέγει απευθείας δεδομένα χρήστη, τυχόν πληροφορίες χρήστη θα ληφθούν από τρίτα μέρη (στην περίπτωσή σας Google Anaalitycs, Adsense ή άλλα εργαλεία), επομένως η συμμόρφωση με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων πρέπει να λαμβάνεται υπόψη από αυτά τα τρίτα μέρη. Σε καμία περίπτωση οι πληροφορίες που αναφέρονται σε προσωπικά ή στατιστικά δεδομένα δεν θα χρησιμοποιηθούν για εμπορικούς σκοπούς.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας για τη χρήση cookies, η χρήση αυτών θα αντιμετωπίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της ενότητας που ονομάζεται  Πολιτική Cookies  που υπάρχει στο παρόν και, την οποία όλοι οι χρήστες πρέπει να διαβάσουν, να αποδεχτούν και/ή να περιορίσουν κατά την περιήγηση , όπως αναφέρεται ρητά από το banner για τα cookies στον ιστότοπό μας και τις πρόσθετες πληροφορίες που εμφανίζονται σχετικά με τη χρήση των cookies σε αυτό. Ο χρήστης μπορεί να περιορίσει τη λήψη των COOKIES από τις επιλογές του προγράμματος περιήγησης.

9. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ.

Αυτή η Νομική Σημείωση είναι γραμμένη στα ισπανικά και υπόκειται στην ισχύουσα ισπανική νομοθεσία, η οποία θα ισχύει για θέματα που δεν προβλέπονται στο παρόν όσον αφορά την ερμηνεία, την εγκυρότητα και την εκτέλεση. Αυτός ο ιστότοπος  και ο Χρήστης, παραιτούμενος ρητά από οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία, υποβάλλουν στα Δικαστήρια και τα Δικαστήρια της κατοικίας του Χρήστη για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει. Σε περίπτωση που ο Χρήστης έχει την κατοικία του εκτός Ισπανίας,  αυτός ο ιστότοπος  και ο Χρήστης υποβάλλονται, παραιτούμενοι ρητά από οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία, στα δικαστήρια της A Coruña, Ισπανία.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

  1. Εάν περιηγείστε σε αυτόν τον ιστότοπο, αποδέχεστε σιωπηρά τους όρους χρήσης και τους όρους απορρήτου, καθώς και δηλώνοντας ότι έχετε διαβάσει τη νομική ειδοποίηση.
  2. Ούτε αυτός ο ιστότοπος ούτε οι νόμιμοι εκπρόσωποί του είναι υπεύθυνοι για το περιεχόμενο ή την ακρίβεια των πολιτικών απορρήτου που ενδέχεται να έχουν οι υπηρεσίες τρίτων εκτός αυτού του ιστότοπου.
  3. Απαγορεύεται ρητά η πλήρης ή μερική αντιγραφή ή μεταγραφή οποιουδήποτε κειμένου σε αυτόν τον ιστότοπο για οποιαδήποτε χρήση. Τα κείμενα σε αυτόν τον ιστότοπο έχουν δημιουργηθεί μόνο για ανάγνωση, μην τα χρησιμοποιείτε για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.
  4. Η αντιγραφή ή η λήψη των εικόνων από την αρχική σελίδα αυτού του ιστότοπου απαγορεύεται ρητά.
  5. Δεν επιτρέπεται η άμεση σύνδεση των εικόνων στην αρχική σελίδα αυτού του ιστότοπου.
  6. Ναι, επιτρέπεται η αντιγραφή και χρήση των δομών HTML και των στυλ CSS που χρησιμοποιούνται σε αυτόν τον ιστότοπο, υπό την προϋπόθεση ότι είναι εν μέρει και ποτέ ολόκληρη η μορφή, δημιουργώντας έναν ιστότοπο πανομοιότυπο με αυτόν.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με αυτούς τους όρους, ενδέχεται να αναγκαστούμε να λάβουμε τα κατάλληλα νομικά μέτρα.